Welk initiatief verdient volgens u een Appeltje van Oranje? Kinderen groeien soms op in moeilijke situaties. Gelukkig zijn er veel initiatieven die deze kinderen helpen. Stem nu